Kuis
4 years 'ago'

Panca Indera - Telinga sebagai Indera Keseimbangan

Video ini menjelaskan mengenai telinga yang selain berfungsi sebagai indera pendengar, juga berfungsi sebagai Indera Keseimbangan.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=UsrUFzIEtaQ