Kuis
Siapa nama cucu Nabi Muhammad saw ...
utakatikotak
18
utakatikotak
utakatikotak
A
Qasim
B
Ibrahim
C
Hasan
D
Abdullah
Ilmuan Islam yang ahli dalam bidang kimia bernama...
utakatikotak
1
utakatikotak
utakatikotak
A
Al Zahrawi
B
Jabir Ibn-Hayyan
C
Ibnu Khaldun
D
Ibnu Sina
Ilmuan Islam yang ahli dalam bidang kimia bernama...
utakatikotak
2
utakatikotak
utakatikotak
A
Jabir Ibn-Hayyan
B
Ibnu Sina
C
Al Zahrawi
D
Ibnu Khaldun
Putri Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Tholib bernama ...
utakatikotak
8
utakatikotak
utakatikotak
A
Fatimah
B
Zaenal
C
Umi Kulsum
D
Ruqayah
Dibawah ini yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ke-3 adalah...
utakatikotak
4
utakatikotak
utakatikotak
A
Utsman bin Affan
B
Abu Bakar
C
Umar bin Khatab
D
Ali bin Abi Thalib
Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh?
utakatikotak
32
utakatikotak
utakatikotak
A
Sultan Al-Malik azh-Zhahir I
B
Sultan Ahmad I
C
Sultan Shalahuddin
D
Malik As Saleh
Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke?
utakatikotak
8
utakatikotak
utakatikotak
A
12 M
B
15 M
C
14 M
D
13 M
Kerajaan islam pertama di Indonesia adalah?
utakatikotak
10
utakatikotak
utakatikotak
A
Demak
B
Samudera Pasai
C
Perlak
D
Aceh Darussalam
Menantu Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan putrinya yang bernama Fatimah Az-zahra ?
utakatikotak
56
utakatikotak
utakatikotak
A
Ibrahim
B
Abdullah
C
Qasim
D
Ali bin Abi Thalib
Yang bukan anak perempuan nabi Muhammad SAW ?
utakatikotak
54
utakatikotak
utakatikotak
A
Ruqayyah
B
Aminah
C
Fatimah Az-Zahra
D
Zainab