Kuis
(-68) × 35 + 624 : (-13) – (-732) = ....
utakatikotak
3
utakatikotak
utakatikotak
A
-1.696
B
-2.428
C
1696
D
732
625 – (-1.768) : 34 × 17 + (-180) = ....
utakatikotak
3
utakatikotak
utakatikotak
A
1.329
B
1.509
C
625
D
884
138 + (-38) × 45 : (-15) – 258 = ....
utakatikotak
3
utakatikotak
utakatikotak
A
114
B
138
C
-6
D
-258
896 : (-28) × 26 + (-213) – 372 = ....
utakatikotak
1
utakatikotak
utakatikotak
A
-832
B
-585
C
-247
D
-1.417
38 × (-26) – (-1.120) : 32 + 125 = ....
utakatikotak
1
utakatikotak
utakatikotak
A
-1078
B
125
C
-828
D
-953
Sirip hewan yang dapat diolah menjadi makanan mahal adalah ...
utakatikotak
33
utakatikotak
utakatikotak
A
Lumba-lumba
B
Ikan Kakap
C
Ikan Salmon
D
Hiu
Suaka Margasatwa Ujung Kulon melindungi hewan langka yaitu ...
utakatikotak
32
utakatikotak
utakatikotak
A
Burung Merak
B
Banteng
C
Macan Kumbang
D
Badak Bercula Satu
Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ...
utakatikotak
29
utakatikotak
utakatikotak
A
Hydra
B
Cacing
C
Protozoa
D
Bintang Laut
Contoh hewan yang pembuahannya di luar tubuh adalah ....
utakatikotak
29
utakatikotak
utakatikotak
A
Singa
B
Ikan Hiu
C
Penyu
D
Ikan Paus
Gelombang bunyi yang dipancarkan oleh kelelawar adalah ...
utakatikotak
26
utakatikotak
utakatikotak
A
Gelombang Ultrasonik
B
Gelombang Longitudinal
C
Gelombang Audiosonik
D
Gelombang Infrasonik