Kuis
IDAMAN singkatan dari...
utakatikotak
10
A
Irfan, Daniel, dan Firman
B
Iqbal, Dedi, dan Faiq
C
Intan, Dina, dan Fani
D
Irfan, Dafa, dan Fizal