Kuis
IDAMAN singkatan dari...
utakatikotak
10
A
Intan, Dina, dan Fani
B
Irfan, Dafa, dan Fizal
C
Irfan, Daniel, dan Firman
D
Iqbal, Dedi, dan Faiq