Kuis
1
foto-profile
A
Pelepasan 2 elektron, sehingga bermuatan 2+
B
Pelepasan 4 elektron, sehingga bermuatan 4+
C
Penyerapan 2 elektron, sehingga bermuatan 2–
D
Memasangkan 6 elektron
soal utakatikotak
A
menjaga kelestarian elang
B
menjaga kelestarian katak
C
membasmi hama belalang dengan pestisida
D
mengiusir burung pemakan padi
A
mobil
B
becak
C
sepeda
D
kereta api
A
Sultan Iskandar Muda
B
Sultan Iskandar Thani
C
Ali Mughayat Syah
D
Sultan Safatuddin
A
Pengambilan gambar dari atas tanah
B
Pengambilan gambar dari bawah mata
C
Pengambilan gambar dari atas kepala
D
Pengambilan gambar dari atas mata